ACTIVITAT


PROJECTES:

Setembre 2011 - Desembre 2013 
Participació en el projecte Just4me, Just-in-time and just-for-me: hacia la autogestión del aprendizaje en un entorno personal ubicuo. Proyecto de investigación, desarrollo e innovación financiado por el programa INNPACTO, dentro del Plan Innovación 2011 del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Novembre 2011 – Novembre 2012
Participació en el projecte Open Apps. Experiències docents i aplicacions en obert. Projecte institucional INNOVA coordinat des del Programa d'Innovació de la Universitat Oberta de Catalunya.

Novembre 2010 – Gener 2011 
Participació projecte Lost in la Mancha: juego inmersivo formativo online para el aprendizaje del español como lengua extranjera. Subprograma Avanza Contenidos. Contenidos digitales. Convocatoria año 2009. Ministerio de industria, turismo y comercio.


Gener 2007 – Setembre 2007
Coordinador UOC del projecte Europortic. Programa d'acció comunitària en matèria de formació professional. Leonardo da Vinci.

DOCÈNCIA I ASSESSORAMENT:

Maig 2006 
Ponent en el seminari Las TIC en la comunicación universitaria organitzat per la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria de la Universitat Politècnica de Catalunya, presentant les ponències “La intranet como aula virtual. Estrategias de uso docente adaptadas a distintos contextos y finalidades” i “La intranet como herramienta de apoyo al profesorado. Estrategias comunicativas”.

Desembre 2003 – juliol 2004  
Consultoria (en col·laboració) pedagògica sobre el model de formació semipresencial a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Octubre 2004
Creació i docència del curs Diseño y puesta en marcha de una asignatura on line, per a professorat de la Universidad de Burgos.

Maig 2004 
Creació i docència del Séminaire de formation de formateurs pour Environnements Virtuels d’Apprentissage per a professorat de la Université Virtuelle de Tunis (Tunísia).

Gener 1999 – setembre 2004
Professor del Programa de postgrau Disseny de Materials Didàctics Multimèdia per a Entorns Virtuals d'Aprenentatge de la Universitat Oberta de Catalunya.

Febrer 2003 
Creació i docència (en col·laboració) del curs de formació d’autors adreçat als jutges de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana.

Octubre 2002 – novembre 2002 
Realització (en col·laboració) de la consultoria pedagògica i organitzativa per a la introducció de l’ús de les TIC i la formació virtual en la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana.

Setembre 2001 – juliol 2002 
Participació en la consultoria, i creació i docència de la formació d’autors i de la formació de formadors virtuals en el projecte La F@C, consistent en el disseny i posada en marxa d’un sistema de formació on line de cicles formatius d’ensenyament superior a França. 

Novembre 2001 
Docència (en col·laboració) dels cursos de formació d’autors i de formació de formadors per a la Universidad Técnica Particular de Loja (Equador), en el marc d’una consultoria pedagògica i organitzativa duta a terme per la UOC. 

Octubre 2000 
Creació i docència del taller “La pédagogie non présencielle“ dins el seminari L’adaptation de l’Ecole aux technologies de l’informatin et la communication: vers un enseignement virtuel? per al Ministeri d’Educació del Govern d’Andorra. 

Setembre 2000 
Creació i docència (en col·laboració) del Seminario sobre diseño y adaptación de materiales didácticos para entornos virtuales de aprendizaje, per a professorat de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe del Litoral (Argentina). 

Setembre 2000 
Creació i docència (en col·laboració) del Curso sobre diseño y adaptación de materiales didácticos para entornos virtuales de aprendizaje, per a professorat de la Universidad Virtual de Quilmes. Quilmes (Argentina). 

Juliol 1999 
Docència (en col·laboració) del curs Formation de été sur l’application des TIC à l’école en el marc del projecte europeu Pl@net adreçat a mestres d’ensenyament secundari de Catalunya i França (Montpéllier). 

Juny 1999 
Realització (en col·laboració) de la Conférence sur l’expérience de l’Université Ouverte de la Catalogne a la Université de Nantes. 

Novembre 1998 
Docència (en col·laboració) del Curs de formació de formadors virtuals per al personal de la Caixa de Sabadell. Parador Nacional de Sau (Osona). 

Abril 1998 
Docència (en col·laboració) del Curso de formación de autores y formadores virtuales per al personal de l’associació del transport FENADISMER. Cartaya (Huelva). 

ALTRES ACTIVITATS:

Gener 2010 – Juny 2012 
Membre del grup de recerca EMA-UOC, subconjunt del Grup de Recerca Consolidat EMA (Entorns i Materials per a l’Aprenentatge) adscrit a la Universitat de Barcelona. EMA UOC forma part dels grups de recerca sobre educació online vinculats al eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya.

Juny 2009
Participació en el panel d’experts del seminari Open Social Learning en España: diagnóstico y perspectiva organitzat per la Càtedra UNESCO d’eLearning i per l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya.

Gener 2008 – gener 2009
Col·laboració en la redacció del Model educatiu de la UOC. Universitat Oberta de Catalunya (2009). El model educatiu de la UOC. Evolució i perspectives. Barcelona: UOC. En línia: <http://hdl.handle.net/10609/7261>
 
Juliol 2000 
Participació en les Premières assises de l’Université Numérique de Bretagne, Pédagogie, technologies et éducation amb la ponència “Campus ouvert”. Brest  (Bretagne). 

Juny 2000 
Participació en la Jornada sobre universitats virtuals amb la ponència “La UOC i el seu model pedagògic”, organitzada per la Universitat de Perpinyà (Catalunya Nord). 

Desembre 1999 
Participació en l’organització del 5è Col·loqui Europeu sobre l’Autoformació, Universitat oberta, formació virtual i aprenentatge organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya i la Université de Nantes (Barcelona). 

Maig 1997 
Participació com a ponent en el Séminaire sur autoformation organitzat pel GRAF (Groupe de Recherche sur l’Autoformation). Toulouse (Languedoc).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada